Archive

Rozbudowa altany nad tarasem

Ostatnio wśród pytań prawnych kierowanych do biura Jednostki Krajowej PZD pojawiło się zagadnienie rozbudowy altany ogrodowej o dodatkową powierzchnię na piętrze, nad tarasem. Działanie takie jest niezgodne z przepisami o parametrach altany działkowej na terenie ROD. Niemniej jednak kwestia ta wymaga wyjaśnienia, tym bardziej, że brak przepisów jednoznacznie ją rozstrzygających. Zgodnie z obowiązującymi. regulacjami (§ 44 Regulaminu ROD) maksymalna powierzchnia altany działkowej to 35 m2. Natomiast taras, ganek i weranda mogą mieć łączną powierzchnię do 12 m2 (wówczas nie wlicza się ona do powierzchni zabudowy).…

Czytaj więcej

Czy można „sprzedać” prawo do działki na rzecz małżonka bez takiego prawa?

Umowa dzierżawy działkowej, jak również przeniesienia praw do działki, nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki w ROD (art. 27 ust.2 ustawy o ROD). Oznacza to, że zarząd ROD czy też osoba sprzedająca działkę nie może ustanowić prawa do działki na rzecz osoby, która ma inną działkę w tym samym lub innym ROD. Sprawa bardziej komplikuje się w przypadku współmałżonka, który nie ma prawa do działki łącznie ze swoim współmałżonkiem. W tej kwestii wypowiedział się Krajowy…

Czytaj więcej

Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie przy „sprzedaży” działki?

W celu nabycia prawa do działki w ROD od osoby trzeciej należy podpisać z nią umowę przeniesienia praw do działki, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 41 ustawy o ROD). W takiej umowie określa się m.in. wysokość wynagrodzenia za nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, a stanowiące własność działkowca, a także termin jego zapłaty. Termin zapłaty może zostać przyjęty dowolnie, tj. zapłata wynagrodzenia może nastąpić w dniu podpisania umowy przeniesienia praw do działki lub w terminie późniejszym, np.…

Czytaj więcej

MEDALIŚCI – WYSTĄP!

Za zasługi dla PZD, jak również wzorową postawę Członka ROD „Aster” w Lubaczowie odznaczenia otrzymali: Srebrne:  BIEDROŃ Bartłomiej, FRANUS Leszek, LESZCZYŃSKA Janina, MYTKO Roman, SARAMAGA Jan, ŚWIDNIAK Jan. Brązowe: BAJORSKI Ryszard, HARASYMOWICZ Wojciech, KOPCIUCH Władysław, KOSIŃSKI Franciszek, MORAWSKI Jan,  OLESZYCKA-SWATEK Anna, SIKORSKI Franciszek, SIOMA Danuta, SZCZYGIEŁ Wiesław, SZKOŁA Jan. Odznaczenia, jak również upominki książkowe wręczali panowie:  Burmistrz Miasta Lubaczowa Krzysztof Szpyt oraz Prezes Zarządu ROD „Aster” w Lubaczowie Kamil Matkowski.

Czytaj więcej

KLUCZE DO BRAM

Zarząd ROD „Aster” – wychodząc naprzeciw licznym prośbom i postulatom Członków Ogrodu wprowadził z dniem 01.07.2017 r. nowe regulacje dotyczące otwierania bram wjazdowych. Upoważnił nw. osoby, aby tylko w uzasadnionych przypadkach mogły otwierać bramy tym, którym jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ich posesji. Tak więc prosimy zainteresowanych o wcześniejszy kontakt z osobami posiadającymi klucze. Ustalając taki skład „kluczników” Zarząd wziął pod uwagę ich autorytatywność oraz dużą częstotliwość przebywania na terenie naszego ogrodu.  Poniżej przedstawiamy wykaz osób dysponujących kluczami do…

Czytaj więcej

ATRAKCYJNE TERENY DZIAŁKOWE – INFORMACJA.

Zarząd ROD „Aster” w Lubaczowie informuje,  że istnieje możliwość wydzierżawienia atrakcyjnych terenów działkowych.  Oferujemy posesje w kilku możliwych wersjach – z gotowymi altanami, domkami, drzewkami owocowymi, ogrodzone,  jak również w stanie surowym do indywidualnych zagospodarowań. Zapewniamy możliwość prawie natychmiastowego podłączenia energii elektrycznej, jak i w najbliższej przyszłości – bieżącej wody. Pragniemy przypomnieć, że działki przy bramach wjazdowych nr 5, 6, 7 będą bezpośrednio graniczyły z wielką inwestycją jaką niewątpliwie będzie budowany w tych okolicach zalew. SZCZEGÓLNIE ZACHĘCAMY LUDZI MŁODYCH POZYTYWNIE PATRZĄCYCH W PRZYSZŁOŚĆ…

Czytaj więcej

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd ROD „Aster” w Lubaczowie zaprasza na walne zebranie sprawozdawcze które odbędzie się w dniu 29.04.2019 w Domu Działkowca (świetlica ROD „Aster” w Lubaczowie). Początek obrad w I terminie godz. 15:00, w II terminie 15:30. Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 23.04 – 29.04.2018 w godzinach 14:00 – 15:00 w biurze „ROD” Aster. PORZĄDEK OBRAD 01. Otwarcie zebrania. 02. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. 03. Zatwierdzenie porządku obrad. 04. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego. 05. Wybór komisji Mandatowej…

Czytaj więcej

DLACZEGO UDZIAŁ W WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM W ROD JEST TAK WAŻNY ?

Do 15 maja we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych mają się odbyć walne zebrania sprawozdawcze, na których członkowie stowarzyszenia podejmą najistotniejsze decyzje dla funkcjonowania ROD i jego finansów. Statut PZD gwarantuje prawo uczestnictwa w walnym zebraniu każdemu członkowi Związku i z uwagi na sprawy, o których decyduje się podczas walnego zebrania, rzeczywiście każdy członek Związku uczestnictwo w walnym zebraniu powinien traktować jako obowiązek, aby najważniejszych decyzji nie podejmowano bez jego udziału. Walne zebranie jest znakiem firmowym demokracji w ROD. Najważniejsze dla…

Czytaj więcej

PROBLEMY Z BEZDOMNYMI

Jesienią i zimą jak bumerang powraca temat osób bezdomnych, które na terenach ogrodów szukają schronienia przed zimnem, deszczem, śniegiem bądź mrozem. Niestety jest to tylko pozorne schronienie, gdyż ogrody nie są przystosowane do zamieszkiwania, a egzystowanie w opuszczonych altanach często prowadzi do ludzkiej tragedii. Nie tylko narażają oni swoje życie, ale także stanowią zagrożenie dla ogrodów poprzez wzniecanie pożarów. PZD kolejny raz apeluje do wszystkich zarządów ROD i działkowców o zwracanie szczególnej uwagi na bezdomnych w ogrodach. Gdy widzimy takie…

Czytaj więcej

DZIAŁKI TEŻ DLA INSTYTUCJI PROSPOŁECZNYCH

Wzmożone zainteresowanie działkami trwa od dłuższego czasu i nie ogranicza się do osób fizycznych, ale daje się również zaobserwować wśród rozmaitych instytucji oraz organizacji zajmujących się szeroko rozumianą działalnością prospołeczną. Z terenu całego kraju napływają kolejne sygnały o takich instytucjach, które zgłaszają chęć przejęcia działek w celu ich wykorzystania w związku z prowadzona działalnością. Chodzi m. in. o przedszkola, domy opieki, bądź organizacje zajmujące się niepełnosprawnymi. Oczywistym jest, że z istoty ogrodów działkowych wynika potrzeba uwzględnienia również takich użytkowników. Wszak…

Czytaj więcej