Opłaty / dokumenty

W związku ze znacznym zainteresowaniem oraz licznymi zapytaniami w temacie pozyskania energii elektrycznej na terenie ogrodu Zarząd ROD „Aster” informuje:
1. Każdy działkowiec chcący podłączyć do swojego domku prąd musi złożyć w formie pisemnej, stosowne podanie do Zarządu.
2. Po otrzymaniu zgody zobowiązany jest do uiszczenie opłaty w księgowości w wysokości 300 zł. tzw. opłata inwestycyjna.
3. Dalsze prace adaptacyjne powinny przebiegać pod nadzorem elektryka ogrodowego zgodnie z wymogami energetycznymi BHP.
4. W ostatnim etapie działkowiec obligowany jest do podpisania umowy i zapoznania się z procedurą regulacji należności za energię elektryczną. Po dokonaniu przyłącza i zaplombowaniu licznika może w pełni korzystać z dobrodziejstw prądu.
Rachunek bankowy na który przyjmowane są wpłaty od działkowców: 20 9101 0003 2001 0000 0824 0001
Pozostałe opłaty:
5. Opłata za użytkowanie 0,35 zł x 1 m2 / rok
6. Składka członkowska 6 zł / rok
7. Opłata energetyczna 25 zł / rok
8.Opłata za wywóz odpadów komunalnych 10 zł / rok
Dokumenty do pobrania: