Zarząd ROD ASTER w Lubaczowie zwraca się do działkowców o  umieszczanie liści i odpadów biodegradalnych w kompostownikach. Umieszczanie wyżej wymienionych odpadów w kontenerze zwiększa koszty wywozu, co skłoni nas do ustalenia wyższych stawek rocznych za odbiór odpadów w przyszłości.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM SEGREGACJI ODPADÓW UMIESZCZONYM NA TABLICY PRZY POJEMNIKACH W MIEJSCU PRZEZNACZONYM DO ICH WYRZUCANIA .