Zarząd ROD ASTER w Lubaczowie zwraca się do działkowców o  umieszczanie liści i odpadów biodegradalnych w kompostownikach. Umieszczanie wyżej wymienionych odpadów w kontenerze zwiększa koszty wywozu, co skłoni nas do ustalenia wyższych stawek rocznych za odbiór odpadów w przyszłości