INFORMUJEMY, ŻE BRAMY WJAZDOWE DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH „ASTER”  BĘDĄ OTWARTE

OD DNIA 01.09.2023 DO 31.10.2023R.

PROSIMY O NIE ZASTAWIANIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH PONIEWAŻ SĄ TO DROGI PPOŻ I ZASTAWIANIE ICH KOLIDUJE W PRZEMIESZCZANIU SIĘ SŁUŻBOM I  INNYM WŁAŚCICIELOM DZIAŁEK.

SAMOCHODY PROSIMY ZOSTAWIAĆ WEWNĄTRZ SWOICH DZIAŁEK, W ZATOCZKACH LUB NA PARKINGU OBOK DOMU DZIAŁKOWCA (NIE NA DROGACH !!!).

PROSIMY RÓWNIEŻ O ROZWAGĘ PRZY WJEŻDŻANIU W DESZCZOWE DNI NA OGRÓDKI CO SKUTKUJE NISZCZENIEM NAWIERZCHNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH.

ZARZĄD ROD „ASTER”