Opłaty dla osób które chcą nabyć działkę:
Osoby, które chcą nabyć nową działkę muszą uiścić opłatę inwestycyjną 400zł oraz wpisowe w wysokości 300zł  czyli ( 700zł jednorazowo) na n/w rachunek
+pozostałe opłaty roczne n/w płatne co rok
Pozostałe opłaty:
* Opłata za użytkowanie 0,40 zł x 1 m2 / rok
* Składka członkowska 6 zł / rok
* Opłata energetyczna 25 zł / rok
* Opłata za wywóz odpadów komunalnych 30 zł / rok
* Opłata za zużytą energię                0,86 zł /kWh
Rachunek bankowy na który przyjmowane są wpłaty od działkowców:
20  9101  0003  2001  0000  0824  0001
lub
od kwietnia do czerwca  w drugą i ostatnią sobotę miesiaca
w godz od 10:00 do 12:00 w Domu Działkowca ROD „Aster” w Lubaczowie
W związku ze znacznym zainteresowaniem oraz licznymi zapytaniami w temacie pozyskania energii elektrycznej na terenie ogrodu Zarząd ROD „Aster” informuje:
1. Każdy działkowiec chcący podłączyć do swojego domku prąd musi złożyć w formie pisemnej, stosowne podanie do Zarządu.
2. Po otrzymaniu zgody zobowiązany jest do uiszczenie opłaty w księgowości w wysokości 300 zł. tzw. opłata inwestycyjna.
3. Dalsze prace adaptacyjne powinny przebiegać pod nadzorem elektryka ogrodowego zgodnie z wymogami energetycznymi BHP.
4. W ostatnim etapie działkowiec obligowany jest do podpisania umowy i zapoznania się z procedurą regulacji należności za energię elektryczną. Po dokonaniu przyłącza i zaplombowaniu licznika może w pełni korzystać z dobrodziejstw prądu.