Regulamin

☐ Śmietnik przeznaczony jest tylko dla działkowców ROD,,Aster” w Lubaczowie.

☐ Śmietnik jest monitorowany.

■ Do śmietnika nie wolno wrzucać liści, trawy, gałęzi, owoców i warzyw. Te odpady umieszczamy w kompostowniku, w który wyposażona musi być każda działka.

Nie wyrzucamy też: sprzętu AGD, opon, materiałów budowlanych, ziemi, kamieni oraz mebli.

■ Opakowania plastikowe, szklane oraz metalowe (puszki po farbach) segregujemy do odpowiednich pojemnikow.

☐ Worki na papier dostępne są u gospodarza ogrodu.

■ Prosimy o stosowanie się do powyższego regulaminu.

W przypadku nie zastosowania się do powyższych informacji będziemy zmuszeni podnieść opłaty za korzystanie ze śmietnika.

Zarząd ROD