Archive

REGULAMIN ODPADÓW KOMUNALNYCH ROD ASTER LUBACZÓW

Regulamin ☐ Śmietnik przeznaczony jest tylko dla działkowców ROD,,Aster” w Lubaczowie. ☐ Śmietnik jest monitorowany. ■ Do śmietnika nie wolno wrzucać liści, trawy, gałęzi, owoców i warzyw. Te odpady umieszczamy w kompostowniku, w który wyposażona musi być każda działka. Nie wyrzucamy też: sprzętu AGD, opon, materiałów budowlanych, ziemi, kamieni oraz mebli. ■ Opakowania plastikowe, szklane oraz metalowe (puszki po farbach) segregujemy do odpowiednich pojemnikow. ☐ Worki na papier dostępne są u gospodarza ogrodu. ■ Prosimy o stosowanie się do powyższego…

Czytaj więcej

Informacja odnośnie segregacji odpadów

Zarząd ROD ASTER w Lubaczowie zwraca się do działkowców o  umieszczanie liści i odpadów biodegradalnych w kompostownikach. Umieszczanie wyżej wymienionych odpadów w kontenerze zwiększa koszty wywozu, co skłoni nas do ustalenia wyższych stawek rocznych za odbiór odpadów w przyszłości. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM SEGREGACJI ODPADÓW UMIESZCZONYM NA TABLICY PRZY POJEMNIKACH W MIEJSCU PRZEZNACZONYM DO ICH WYRZUCANIA .

Czytaj więcej

OPŁATY 2023R

Opłaty dla osób które chcą nabyć działkę: Osoby, które chcą nabyć nową działkę muszą uiścić opłatę inwestycyjną 400zł oraz wpisowe w wysokości 250zł +pozostałe opłaty roczne n/w Pozostałe opłaty: * Opłata za użytkowanie 0,38 zł x 1 m2 / rok * Składka członkowska 6 zł / rok * Opłata energetyczna 25 zł / rok * Opłata za wywóz odpadów komunalnych 30 zł / rok * Opłata za zużytą energię                0,86 zł /kWh Rachunek…

Czytaj więcej