Ostatnio wśród pytań prawnych kierowanych do biura Jednostki Krajowej PZD pojawiło się zagadnienie rozbudowy altany ogrodowej o dodatkową powierzchnię na piętrze, nad tarasem. Działanie takie jest niezgodne z przepisami o parametrach altany działkowej na terenie ROD. Niemniej jednak kwestia ta wymaga wyjaśnienia, tym bardziej, że brak przepisów jednoznacznie ją rozstrzygających. Zgodnie z obowiązującymi. regulacjami (§ 44 Regulaminu ROD) maksymalna powierzchnia altany działkowej to 35 m2. Natomiast taras, ganek i weranda mogą mieć łączną powierzchnię do 12 m2 (wówczas nie wlicza się ona do powierzchni zabudowy). Wobec tego, zgodnie z regulaminem ROD, powierzchnia zabudowy na działce nie może przekraczać 47 m2 (35 m2 – altana, 12 m2 – taras, ganek, weranda). W przypadku, gdy taras jest większy, jego powierzchnię wlicza się do powierzchni altany. Dlatego też w takiej sytuacji powierzchnia altany łącznie z tarasem może wynosić maksymalnie 35 m2Powierzchnię altany mierzymy zawsze po obrysie ścian zewnętrznych, a dokładniej mówiąc: po przekroju pionowym krawędzi budynku. Wobec tego poszerzenie budowli o powierzchni 35 m2, choćby tuż nad fundamentem, nie jest dopuszczalne. Tym bardziej niedopuszczalna będzie rozbudowa, w wyniku której altana o maksymalnych rozmiarach zostanie poszerzona na piętrze o powierzchnię nad tarasem. Zabudowanie ganku, tarasu czy werandy piętrem jest jednak możliwe, ale tylko wtedy, gdy powierzchnia altany na parterze łącznie z powierzchnią zabudowanego tarasu czy werandy (lub ich części) nie przekroczy 35  m2 liczonych po przekroju pionowym krawędzi budynku i zachowane zostaną pozostałe wymogi dotyczące altany. Przy okazji należy przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem ROD każdy działkowiec zobowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający powierzchnię za- budowy, jej wysokość i usytuowanie względem granic działki. Wobec tego to zarząd ROD – już na etapie zgłoszenia planowanej rozbudowy – powinien interweniować i informować działkowca o niedopuszczalności takiej budowy.