Rodzinne Ogródki Działkowe "Aster" w Lubaczowie

Klucze do bram

Brama nr 1      – działka 76   – tel. 506 989 573

Brama nr 2      – działka 262 – tel. 724 402 395

Brama nr 4 i 5 – działka 447 – tel. 605 867 129

Brama nr 6 i 7 – działka 449 – tel. 695 411 813

Informacja

W celu umożliwienia działkowcom wykoszenia oraz przywiezienia materiałów do swoich ogrodów brama wjazdowa nr 2 będzie otwarta 29.06.2019 od godziny 8:00 do 20:00.

 

Dyżur 29.06.2019

Szanowni Państwo w dniu 29.06.2019 nie będzie pełnionego dyżuru w domu działkowca ROD „Aster” ze względu na wyjazd do OZ PZD w Rzeszowie. Bramy jednak otwarte będą zgodnie z harmonogramem.

 

Rodzinny Ogród Działkowy „ASTER” w Lubaczowie 

istnieje od 1972 roku. Na terenie ogrodu położonych jest 509 działek, z czego czynnie uprawianych jest 447. Znajdujemy w jego obszarze różnorodność form upraw – od typowo warzywnych, przez formy mieszane do sadowniczych, na których coraz częściej pojawia się specjalizacja w postaci nowych gatunków drzew i krzewów owocowych. Pomysłowość i dbałość użytkowników widać gołym okiem – zadbane posesje, upiększone altany. Dzięki konstruktywnym wnioskom użytkowników, jak również dobrze przemyślanym planom Zarządu znacząco poprawia się infrastruktura Ogrodu Działkowego. Powstały nowe ujęcia wodne (studnie), rozbudowano oraz poprawiono jakość parkingów, dróg dojazdowych, systematycznie uzupełniane jest ogrodzenie terenu działek. Trwają prace przywracające pustostanom możliwość nowego zagospodarowania. Znacząco postępuje proces elektryfikacji poszczególnych sektorów.