ATRAKCYJNE TERENY DZIAŁKOWE – INFORMACJA.

Zarząd ROD „Aster” w Lubaczowie informuje,  że istnieje możliwość wydzierżawienia atrakcyjnych terenów działkowych.  Oferujemy posesje w kilku możliwych wersjach – z gotowymi altanami, domkami, drzewkami owocowymi, ogrodzone,  jak również w stanie surowym do indywidualnych zagospodarowań. Zapewniamy możliwość prawie natychmiastowego podłączenia energii elektrycznej, jak i w najbliższej przyszłości – bieżącej wody. Pragniemy przypomnieć, że działki przy bramach wjazdowych nr 5, 6, 7 będą bezpośrednio graniczyły z wielką inwestycją jaką niewątpliwie będzie budowany w tych okolicach zalew. SZCZEGÓLNIE ZACHĘCAMY LUDZI MŁODYCH POZYTYWNIE PATRZĄCYCH W PRZYSZŁOŚĆ…

Czytaj więcej

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd ROD „Aster” w Lubaczowie zaprasza na walne zebranie sprawozdawcze które odbędzie się w dniu 29.04.2019 w Domu Działkowca (świetlica ROD „Aster” w Lubaczowie). Początek obrad w I terminie godz. 15:00, w II terminie 15:30. Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 23.04 – 29.04.2018 w godzinach 14:00 – 15:00 w biurze „ROD” Aster. PORZĄDEK OBRAD 01. Otwarcie zebrania. 02. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. 03. Zatwierdzenie porządku obrad. 04. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego. 05. Wybór komisji Mandatowej…

Czytaj więcej

DLACZEGO UDZIAŁ W WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM W ROD JEST TAK WAŻNY ?

Do 15 maja we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych mają się odbyć walne zebrania sprawozdawcze, na których członkowie stowarzyszenia podejmą najistotniejsze decyzje dla funkcjonowania ROD i jego finansów. Statut PZD gwarantuje prawo uczestnictwa w walnym zebraniu każdemu członkowi Związku i z uwagi na sprawy, o których decyduje się podczas walnego zebrania, rzeczywiście każdy członek Związku uczestnictwo w walnym zebraniu powinien traktować jako obowiązek, aby najważniejszych decyzji nie podejmowano bez jego udziału. Walne zebranie jest znakiem firmowym demokracji w ROD. Najważniejsze dla…

Czytaj więcej

PROBLEMY Z BEZDOMNYMI

Jesienią i zimą jak bumerang powraca temat osób bezdomnych, które na terenach ogrodów szukają schronienia przed zimnem, deszczem, śniegiem bądź mrozem. Niestety jest to tylko pozorne schronienie, gdyż ogrody nie są przystosowane do zamieszkiwania, a egzystowanie w opuszczonych altanach często prowadzi do ludzkiej tragedii. Nie tylko narażają oni swoje życie, ale także stanowią zagrożenie dla ogrodów poprzez wzniecanie pożarów. PZD kolejny raz apeluje do wszystkich zarządów ROD i działkowców o zwracanie szczególnej uwagi na bezdomnych w ogrodach. Gdy widzimy takie…

Czytaj więcej

DZIAŁKI TEŻ DLA INSTYTUCJI PROSPOŁECZNYCH

Wzmożone zainteresowanie działkami trwa od dłuższego czasu i nie ogranicza się do osób fizycznych, ale daje się również zaobserwować wśród rozmaitych instytucji oraz organizacji zajmujących się szeroko rozumianą działalnością prospołeczną. Z terenu całego kraju napływają kolejne sygnały o takich instytucjach, które zgłaszają chęć przejęcia działek w celu ich wykorzystania w związku z prowadzona działalnością. Chodzi m. in. o przedszkola, domy opieki, bądź organizacje zajmujące się niepełnosprawnymi. Oczywistym jest, że z istoty ogrodów działkowych wynika potrzeba uwzględnienia również takich użytkowników. Wszak…

Czytaj więcej

STOP SPALANIU !

W okresie zakończenia sezonu ogrodowego nasila się niebezpieczny proceder zatruwania środowiska niebezpiecznymi kłębami, które zagrażają ruchowi kolejowemu, drogowemu, a przede wszystkim zdrowiu. Uciążliwa powtarzalność tego procederu sprawia, że mieszkańcy tracą życzliwość wobec działkowców, co w przyszłości może mieć daleko idące konsekwencje dla istnienia ogrodów w miastach. Przypominamy, że Regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. mówi w & 68 w pkt. 5, o całkowitym zakazie spalania odpadów i resztek roślinnych. W świetle przepisów związkowych działkowcom zabrania się…

Czytaj więcej

PZD WALCZY O PIENIĄDZE DLA ROD

Polski Związek Działkowców nieustająco podejmuje działania w celu unowocześniania infrastruktury ogrodów. Choć dzięki dotacjom na inwestycje i pożyczkom z PZD ogrody z roku na rok zmieniają się i pięknieją, to wciąż wiele jest do zrobienia. Lepsza infrastruktura procentuje. W zmodernizowanych ROD ustawiają się kolejki chętnych na działki. Szczególnie w miastach widoczny jest „głód” terenów zielonych – dla wielu ludzi działka to jedyna forma wypoczynku i kontaktu z przyrodą. W tym celu struktury Związku starają się współpracować również z władzami miast,…

Czytaj więcej

CZYM GROZI NIELEGALNE BUDOWNICTWO W ROD ?

Samowole budowlane nie są powszechnym zjawiskiem w ROD, ale stanowią poważne zagrożenie dla ogrodów i działkowców. Występowanie tego procederu często wynika z bezkarności osób, które budują tzw. ponad normatywy. Są one przekonane, że nie grożą im konsekwencje. Jak bardzo jest to mylne, przekonała się niedawno osoba, która na działce ROD wybudowała dom i w nim zamieszkała z rodziną. Sprawa dotyczy jednego z ogrodów w Chojnicach, gdzie w 2009 roku organ nadzoru budowlanego nakazał rozbiórkę budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 45…

Czytaj więcej

CZY ALTANY BĘDĄ ZAGROŻONE ?

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, które ma ogromne znaczenie dla polskich działkowców. Dotyczy obiektów budowlanych, niewymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę. Chodzi więc o altany działkowe. Zagadnienie obejmuje w praktyce kwestię, jak szeroki ma być zakres nadzoru sprawowany przez organy budowlane wobec takich obiektów jak altany. Czy ma obejmować jedynie sprawdzenie podstawowych warunków budowy obiektów (np. wymiarów), czy być rozszerzony o dodatkowe kryteria (np. zgodność obiektu z planem zagospodarowania)?. Rozstrzygnięcie…

Czytaj więcej

CZY OPŁATA AUDIOWIZUALNA DOTKNIE DZIAŁKOWCÓW ?

Wielu działkowców obawia się, że zapowiadana przez rząd zmiana prawa spowoduje konieczność uiszczania opłaty, zastępującej obecny abonament radiowo – telewizyjny, zarówno w domu, jak i na działce. Opłata w wysokości 15 zł miesięcznie ma być pobierana od punktów poboru prądu i doliczana do rachunku za prąd. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że w przypadku działkowców z ROD, konieczność podwójnego uiszczania nowej opłaty nie wystąpi. Swiadczą o tym nie tylko wypowiedzi prasowe rządzącej koalicji, ale także zapisy zawarte w przygotowanej ustawie medialnej.…

Czytaj więcej