Związany jest on z nowelizacją ustawy śmieciowej, która weszła w życie z dniem 01.07.2013 r. i wprowadziła wiele kontrowersyjnych zmian. Przede wszystkim, wywozem śmieci przestały zajmować się firmy wybrane przez zarządy, a obowiązki te przejęły firmy wyłonione przez gminy w drodze przetargu. Indywidualne umowy na wywóz śmieci zostały zastąpione deklaracjami, które muszą składać zarządy ROD do urzędów gmin. Zasady wywozu śmieci ustalane są „odgórnie” przez gminy, które narzucając częstotliwość wywozu odpadów, gabaryty pojemników i stawki, często nie liczą się z…