UTWARDZENIE DROGI WZDŁUŻ OGRODU

Szanowni Państwo, jest nam miło poinformować, że rusza akcja utwardzania drogi wzdłuż ogrodu. Przypominamy, że w zeszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego oddawaliśmy wszyscy głosy na projekt tzw. mały dotyczący właśnie utwardzenia nawierzchni wzdłuż ROD „Aster”. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie.

Czytaj więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA BRAM WJAZDOWYCH ROD „ASTER”

Mając na uwadze zbiory plonów oraz konieczność wykonania prac porządkowych przez działkowców, Zarząd ROD Aster podjął decyzję o otwarciu bram wjazdowych. Bramy pozostaną otwarte do odwołania o czym poinformujemy Państwa osobnym komunikatem. Informujemy też, że ze względów bezpieczeństwa brama nr.1 pozostanie zamknięta. Działkowcy korzystający z bramy nr. 1 mają możliwość wjazdu bramą nr. 2.  

Czytaj więcej

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ROD „ASTER”

Zarząd ROD „ASTER” w Lubaczowie informuje: w dniu 27.04.2019r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ROD. Podjęto następujące uchwały i przyjęto postulaty działkowców: 01.Bramy ogrodu zostaną zamknięte 01.06.2019r. 02. Opłata ogrodowa na 2019 rok wynosi 0,25 zł liczona od 1 m². Składka członkowska od każdej działki pozostaje na poziomie 6 zł (tak jak w latach poprzednich). Płatne do 30.06.2019. 03. Każdy działkowiec wjeżdżający na teren ogrodu nie może zostawiać samochodu na drodze dojazdowej – zobowiązany jest do wykonania miejsca postojowego na…

Czytaj więcej

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ROD „ASTER”

Zarząd ROD „ASTER” w Lubaczowie zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE,  które odbędzie się w dniu 27.04.2019 w Domu Działkowca – świetlica ROD „Aster” w Lubaczowie.  Początek obrad: w I terminie godz. 10.00 w II terminie godz. 10.30 Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 25.04.2019 – 26.04.2019 w godz. 12:00 – 17:00  w biurze ROD „ASTER” Lubaczów. PS. Prosimy o zabranie ze sobą zaproszenia, jak również dowodu osobistego ! PORZĄDEK OBRAD 01. Otwarcie zebrania. 02. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie…

Czytaj więcej

Rozbudowa altany nad tarasem

Ostatnio wśród pytań prawnych kierowanych do biura Jednostki Krajowej PZD pojawiło się zagadnienie rozbudowy altany ogrodowej o dodatkową powierzchnię na piętrze, nad tarasem. Działanie takie jest niezgodne z przepisami o parametrach altany działkowej na terenie ROD. Niemniej jednak kwestia ta wymaga wyjaśnienia, tym bardziej, że brak przepisów jednoznacznie ją rozstrzygających. Zgodnie z obowiązującymi. regulacjami (§ 44 Regulaminu ROD) maksymalna powierzchnia altany działkowej to 35 m2. Natomiast taras, ganek i weranda mogą mieć łączną powierzchnię do 12 m2 (wówczas nie wlicza się ona do powierzchni zabudowy).…

Czytaj więcej

Czy można „sprzedać” prawo do działki na rzecz małżonka bez takiego prawa?

Umowa dzierżawy działkowej, jak również przeniesienia praw do działki, nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki w ROD (art. 27 ust.2 ustawy o ROD). Oznacza to, że zarząd ROD czy też osoba sprzedająca działkę nie może ustanowić prawa do działki na rzecz osoby, która ma inną działkę w tym samym lub innym ROD. Sprawa bardziej komplikuje się w przypadku współmałżonka, który nie ma prawa do działki łącznie ze swoim współmałżonkiem. W tej kwestii wypowiedział się Krajowy…

Czytaj więcej

Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie przy „sprzedaży” działki?

W celu nabycia prawa do działki w ROD od osoby trzeciej należy podpisać z nią umowę przeniesienia praw do działki, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 41 ustawy o ROD). W takiej umowie określa się m.in. wysokość wynagrodzenia za nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, a stanowiące własność działkowca, a także termin jego zapłaty. Termin zapłaty może zostać przyjęty dowolnie, tj. zapłata wynagrodzenia może nastąpić w dniu podpisania umowy przeniesienia praw do działki lub w terminie późniejszym, np.…

Czytaj więcej

MEDALIŚCI – WYSTĄP!

Za zasługi dla PZD, jak również wzorową postawę Członka ROD „Aster” w Lubaczowie odznaczenia otrzymali: Srebrne:  BIEDROŃ Bartłomiej, FRANUS Leszek, LESZCZYŃSKA Janina, MYTKO Roman, SARAMAGA Jan, ŚWIDNIAK Jan. Brązowe: BAJORSKI Ryszard, HARASYMOWICZ Wojciech, KOPCIUCH Władysław, KOSIŃSKI Franciszek, MORAWSKI Jan,  OLESZYCKA-SWATEK Anna, SIKORSKI Franciszek, SIOMA Danuta, SZCZYGIEŁ Wiesław, SZKOŁA Jan. Odznaczenia, jak również upominki książkowe wręczali panowie:  Burmistrz Miasta Lubaczowa Krzysztof Szpyt oraz Prezes Zarządu ROD „Aster” w Lubaczowie Kamil Matkowski.

Czytaj więcej

KLUCZE DO BRAM

Zarząd ROD „Aster” – wychodząc naprzeciw licznym prośbom i postulatom Członków Ogrodu wprowadził z dniem 01.07.2017 r. nowe regulacje dotyczące otwierania bram wjazdowych. Upoważnił nw. osoby, aby tylko w uzasadnionych przypadkach mogły otwierać bramy tym, którym jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ich posesji. Tak więc prosimy zainteresowanych o wcześniejszy kontakt z osobami posiadającymi klucze. Ustalając taki skład „kluczników” Zarząd wziął pod uwagę ich autorytatywność oraz dużą częstotliwość przebywania na terenie naszego ogrodu.  Poniżej przedstawiamy wykaz osób dysponujących kluczami do…

Czytaj więcej