Zarząd ROD „ASTER” w Lubaczowie zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE,  które odbędzie się w dniu 21.03.2020 w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie.  Początek obrad: w I terminie godz. 10.00 w II terminie godz. 10.30 Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 19.03.2020 – 20.03.2019 w godz. 12:00 – 15:00  w biurze ROD „ASTER” Lubaczów. PS. Prosimy o zabranie ze sobą zaproszenia, jak również dowodu osobistego ! PORZĄDEK OBRAD 01. Otwarcie zebrania. 02. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta. 03. Zatwierdzenie…