Zarząd - Aster Lubaczów

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zarząd ROD "ASTER" w Lubaczowie 
informuje:
w dniu 28.03.2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w ROD.

Wybrano Prezydium Zarządu:
1. MATKOWSKI Kamil - Prezes ROD
2. BAJORSKI Ryszard - V-ce Prezes
3. NIŻNIK Marian - Skarbnik
4. SZAŁAŃSKI Marian - Sekretarz
Członkowie Zarządu:
1. KOLBUCH Zdzisława
2. HASS Jan

Delegaci na Okręgowy Zjazd PZD w Rzeszowie:
1. KOPERCZAK Grzegorz
2. MATKOWSKI Kamil
Komisja Rewizyjna ROD:
1. KOPERCZAK Grzegorz - Przewodniczący
2. ZAŁUSKI Michał - Zastępca
3. OLESZYCKA SWATEK Anna - Sekretarz

Prezes Zarządu
MATKOWSKI 
Kamil
tel. 664-483-558
Zarząd ROD "ASTER" w Lubaczowie 
ukonstytuowany w Walnym Zgromadzeniu Wyborców (członków ogrodu)
w dniu 28.03.2015 roku.

Z-ca Prezesa
BAJORSKI
Ryszard
tel. 510-360-498
Sekretarz Zarządu
SZAŁAŃSKI 
Marian
tel. 695-411-813
Skarbnik Zarządu
NIŻNIK 
Marian
Członek Zarządu
KOLBUCH Zdzisława

Gospodarz Ogrodu
Główny Elektryk
HASS Jan
tel. 733-666-229
 

Komisja Rewizyjna
ROD "ASTER" w Lubaczowie
 
 

Przewodniczący
KOPERCZAK Grzegorz
tel. 697-667-660
Zastępca
ZAŁUSKI
Michał
Sekretarz
OLESZYCKA
- SWATEK
Anna
Moderator i autor strony:  
BAJORSKI Ryszard
Wszelkie uwagi prosimy kierować 
na adres mailowy: aster.lubaczow@poczta.onet.pl
Delegaci na Okręgowy Zjazd PZD w Rzeszowie:
1. KOPERCZAK Grzegorz
2. MATKOWSKI Kamil
STATUT PZD opis odsyłacza
Regulamin PZD opis odsyłacza
MÓJ OGRÓDEK opis odsyłacza
PZD OKRĘG PODKARPACKI opis odsyłacza
FORUM DZIAŁKOWCÓW opis odsyłacza
Miesięcznik DZIAŁKOWIEC opis odsyłacza
PORADNIK OGRODNICZY opis odsyłacza
JAGODNIK opis odsyłacza
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego