CZY OPŁATA AUDIOWIZUALNA DOTKNIE DZIAŁKOWCÓW ?

Wielu działkowców obawia się, że zapowiadana przez rząd zmiana prawa spowoduje konieczność uiszczania opłaty, zastępującej obecny abonament radiowo – telewizyjny, zarówno w domu, jak i na działce. Opłata w wysokości 15 zł miesięcznie ma być pobierana od punktów poboru prądu i doliczana do rachunku za prąd. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że w przypadku działkowców z ROD, konieczność podwójnego uiszczania nowej opłaty nie wystąpi. Swiadczą o tym nie tylko wypowiedzi prasowe rządzącej koalicji, ale także zapisy zawarte w przygotowanej ustawie medialnej.…

Czytaj więcej

PROBLEM OPŁAT ZA SMIECI Z TERENÓW ROD

Związany jest on z nowelizacją ustawy śmieciowej, która weszła w życie z dniem 01.07.2013 r. i wprowadziła wiele kontrowersyjnych zmian. Przede wszystkim, wywozem śmieci przestały zajmować się firmy wybrane przez zarządy, a obowiązki te przejęły firmy wyłonione przez gminy w drodze przetargu. Indywidualne umowy na wywóz śmieci zostały zastąpione deklaracjami, które muszą składać zarządy ROD do urzędów gmin. Zasady wywozu śmieci ustalane są „odgórnie” przez gminy, które narzucając częstotliwość wywozu odpadów, gabaryty pojemników i stawki, często nie liczą się z…

Czytaj więcej