Zarząd ROD „ASTER” w Lubaczowie informuje: w dniu 27.04.2019r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ROD. Podjęto następujące uchwały i przyjęto postulaty działkowców:

01.Bramy ogrodu zostaną zamknięte 01.06.2019r.

02. Opłata ogrodowa na 2019 rok wynosi 0,25 zł liczona od 1 m². Składka członkowska od każdej działki pozostaje na poziomie 6 zł (tak jak w latach poprzednich). Płatne do 30.06.2019.

03. Każdy działkowiec wjeżdżający na teren ogrodu nie może zostawiać samochodu na drodze dojazdowej – zobowiązany jest do wykonania miejsca postojowego na terenie swojej działki.

04. Wpłaty za pobraną energię elektryczną uiszczamy w księgowości ROD „Aster” u p. Anny (nasz Kasjer Ogrodowy). Nie wykonujemy wpłat przelewem ! Wszyscy, którzy zalegają z powyższymi opłatami powinni uregulować należność (zadłużenie) do dnia 30.06.2019r. – po tym terminie zostanie im odcięty dopływ prądu – ponowne podłączenie realizowane będzie na zasadach obowiązujących wszystkich nowych użytkowników.

05. Opłata energetyczna wynosi 25zł, opłata za zezwolenie na podłączenie dla nowych użytkowników do sieci 300 zł. Koszt zużycia energii pozostaje na poziomie 1kWh = 0,80zł. Za energię elektryczną rozliczamy się obowiązkowo dwa razy w roku czerwiec i grudzień 2019 roku. Całkowity zakaz otwierania skrzyń energetycznych na alejach ogrodowych przez działkowców.

06. Zalegający z opłatami na rzecz ROD za rok ubiegły mają uregulować swoje należności do 30 maja 2019roku (wpłata w księgowości ROD u p. Anny) – naliczane będą ustawowe odsetki za nieterminowe wpłaty.

07.Od miesiąca czerwiec do październik 2019 r. dwa razy w miesiącu – w drugą i ostatnią sobotę w godzinach 8.00 do 19.00 będzie otwarta brama nr 2 w celu ułatwienia działkowiczom czynności związanych z wykoszeniem traw, przywiezienia niezbędnych rzeczy na działki. W okresie opadów deszczu brama nie będzie otwierana.W dniach tych w godzinach 9.00 do 12.00 pełniony będzie dyżur przez Prezesa ROD oraz jednego członka zarządu.

09. Od m-ca czerwiec2019r. elektryk ogrodowy p. Jan Hass . p. Marian Niżnik będą dokonywać kontroli stanu liczników poboru energii elektrycznej pod kątem prawidłowości ich podłączeń (plomby) oraz ilości zużytej energii. Każdy użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się tym czynnościom. W przypadku celowego uniemożliwienia wykonania przeglądu zostanie mu odłączone zasilanie prądem.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO –WYBORCZE WYBRAŁO ZARZĄD I KOMISJE ROD

1. Kamil Matkowski-Prezes

2. Marian Szałański -V-cePrezes

3. Tomasz Niedżwiecki – II V-ce Prezes

4. PawełKlojzy – sekretarz

5. Marian Niżnik – skarbnik

6. Zdzisława Kolbuch – członek zarządu

7. Jan Hass – członek elektryk

8. Maciej Żurawel – członek gospodarz

KOMISJA REWIZYJNA ROD

1. Grzegorz Koperczak – Przewodniczący

2. Michał Załuski – z-ca przewodniczącego

3. Anna Oleszycka -Swatek – sekretarz