Umowa dzierżawy działkowej, jak również przeniesienia praw do działki, nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki w ROD (art. 27 ust.2 ustawy o ROD). Oznacza to, że zarząd ROD czy też osoba sprzedająca działkę nie może ustanowić prawa do działki na rzecz osoby, która ma inną działkę w tym samym lub innym ROD. Sprawa bardziej komplikuje się w przypadku współmałżonka, który nie ma prawa do działki łącznie ze swoim współmałżonkiem. W tej kwestii wypowiedział się Krajowy Zarząd PZD (9.05.2018 r.). Wskazał m.in., że posiadanie przez małżonków tytułu prawnego do dwóch różnych działek zaprzecza celom ROD, jak i funkcjom działek, które mają służyć przede wszystkim potrzebom rodziny. Zważywszy na duże zapotrzebowanie na działki, zwłaszcza wśród młodych rodzin oraz niewystarczającą ich ilość (w dużych miastach), umożliwienie obejmowania dwóch działek przez małżonków nie ma również uzasadnienia socjalnego i moralnego. Poza tym, może stanowić źródło wielu nadużyć, polegających m.in. na bezprawnym łączeniu przylegających do siebie działek, powiększaniu ich powierzchni, czy też prowadzeniu „handlu działkami”, ograniczającego możliwość uzyskania działek przez inne rodziny. Zatem współmałżonkowie powinni mieć tytuł prawny tylko do jednej, wspólnej działki w ROD.