Zarząd ROD „Aster” – wychodząc naprzeciw licznym prośbom i postulatom Członków Ogrodu wprowadził z dniem 01.07.2017 r. nowe regulacje dotyczące otwierania bram wjazdowych. Upoważnił nw. osoby, aby tylko w uzasadnionych przypadkach mogły otwierać bramy tym, którym jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ich posesji. Tak więc prosimy zainteresowanych o wcześniejszy kontakt z osobami posiadającymi klucze. Ustalając taki skład „kluczników” Zarząd wziął pod uwagę ich autorytatywność oraz dużą częstotliwość przebywania na terenie naszego ogrodu. 
Poniżej przedstawiamy wykaz osób dysponujących kluczami do bram:
Brama nr 1    p. ROKOSZ Jan (76)
Brama nr 2    p. KONOSOW Włodzimierz (262)
Brama nr 4    p. SZCZYGIEŁ Wiesław (447)
Brama nr 5    p. SZCZYGIEŁ Wiesław (447)
Brama nr 6    p. SZAŁAŃSKI Marian (499)
Brama nr 7    p. SZAŁAŃSKI Marian (499)